นวัตกรรมวัฒนชีวา

นวัตกรรมงานวิจัยสุขภาพที่ “คนไทยทำสำเร็จ”

mylife 100

mylife 100 ขวดสีน้ำตาลสำหรับผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัว หรือผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพจากภูมิคุ้มกันต่ำ

mylife 100A

mylife 100A ขวดสีชมพูสำหรับผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพจากภูมิคุ้มกันเกิน 

สูตร A สีชมพู สูตรนี้จะเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการสร้างเทโลเมียร์ แต่มีปัญหาด้านภูมิคุ้มกันที่มากเกินไป เช่น อาการปวด อักเสบต่างๆ ข้ออักเสบ กระดูกทับเส้น ปลายทางประสาทอักเสบ หรือ เก๊าท์ รูมาตอยด์ SLE แพ้ภูมิตัวเอง ภูมิแพ้ผิวหนัง ผื่นคันตามผิวหนัง โรคไทรอยด์ วุ้นในตาเสื่อม ร่วมด้วย

ทีมคณะนักวิจัย

ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation BIM

รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล (อดีตรักษาการหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล) ที่ปรึกษางานวิจัย

คณะวิจัย Operation BIM พัฒนาสูตร ‘วัฒนชีวา’ จากสารสกัดพืชกินได้ เพิ่มความยาวเทโลเมียร์และเพิ่มจำนวน Killer T cell (เซลล์ T พิฆาต)

ทีมคณะนักวิจัยของ APCO ภายใต้ชื่อว่า Operation BIM ได้ศึกษาวิจัยขบวนการดังกล่าวด้านบนนี้มานานกว่า 30 ปี ได้พัฒนานวัตกรรม “ภูมิคุ้มกันบำบัด” ซึ่งมีผลการวิจัยที่ชัดเจนและได้ประยุกต์ใช้แล้วในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพให้กับคนไทยที่มีปัญหาสุขภาพจากโรคร้ายดังกล่าว เช่น มะเร็ง โรคเอดส์ กลับมามีความหวังในอนาคตที่สดใสพร้อมสุขภาพที่แข็งแรง ขณะเดียวกันได้พัฒนาต่อยอดมาเป็นนวัตกรรม ...

“วัฒนชีวา” ช่วยเสริมสร้างให้ผู้ที่มีสุขภาพปกติมีร่างกายที่อ่อนเยาว์มากขึ้นในระดับโครโมโซมกันเลยคือไปเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ อายุเซลล์หรือร่างกายย้อนวัยได้เฉลี่ยถึง 5.8 ปี ใน 8 สัปดาห์นั่นเอง ควบคู่กับการเพิ่มจำนวน เซลล์ T พิฆาตส่งผลให้ลดการติดเชื้อต่างๆ ได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะเชื้อไวรัส และกำจัดเซลล์มะเร็งได้ในทุกระยะพร้อมกับป้องกันการเกิดมะเร็งใหม่ได้อีกในผู้ป่วยที่เคยรักษามะเร็งหายไปแล้ว

"คณะนักวิจัย เชื่อว่า สูตรวัฒนะชีวา จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคให้มีสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยง และ ลดความเสื่อมที่มาจากโรคชราได้เป็นอย่างดี จากผลของการที่เทโลเมียร์ยาวขึ้น (เทโลเมียร์ คือ ส่วนปลายของโครโมโซม ที่มีหน้าที่ปกป้อง DNA ของร่างกาย)"

สร้างสังคม "ชีวี 100 ปี มีสุข"

เพื่อเปิดโอกาสให้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว “สังคมวัฒนชีวา”

เกิดขึ้นจากคณะนักวิจัย Operation BIM ได้พัฒนาสูตร ที่มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยการปรับภูมิคุ้มกันร่างกายให้สมดุลและเราก็ประสบผลสำเร็จ ทำให้คนที่มีภูมิคุ้มกันน้อย สามารถป้องกันตัวเองได้ หรือแม้กระทั่งการสร้างภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นมาเพื่อจัดการกับเซลล์มะเร็ง จนกระทั่งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เหมือนคนปกติและ สามารถย้อนวัย ชะลอวัยได้ด้วยการเพิ่มความยาวของเทโลเมียร์ หรือปกป้องจากการถูกทำลาย ของปลายเทโลเมียร์

เปิดรับสมาชิกและตัวแทนจําหน่าย

(APCO AFFILIATE PROGRAM)

เพียงแค่คุณเป็นสมากชิกสมบูรณ์ครั้งเดียวก็ได้รับสิทธิ์ เข้าโปรแกรม AAP [APCO AFFILIATE PROGRAM] ตลอด 100 ปี

ทําไมต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายกับ APCO?

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมบูรณ์

งานสัมมนา Health and Wealth Seminar

มาลดวัย ชะลอวัย อายุยืนถึงระดับเซลล์ กับเรา เริ่มต้นเป็นสมาชิก

เราพร้อมที่จะให้รายละเอียดและให้คำปรึกษา